Etiketlendirme

Etiketlendirme

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre, 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren asansörlerin periyodik kontrollerini TS EN ISO IEC 17020 Standardınca akredite olmuş A Tipi Muayene Kuruluşlarının yapması zorunluluğu getirilmiştir. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince Asansörlerin yılda en az 1 kez A Tipi Akredite Muayene Kuruluşları tarafından periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Bu muayenenin amacı asansörü kullanan kişilerin sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarının sağlanması, varsa tespit edilen eksikliklerin giderilmesinin sağlanması, işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Kırmızı Etiket

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için yüksek risk taşıyan ve en kısa sürede giderilmesi gereken uygunsuzlukların tespit edildiği, güvensiz asansörlere iliştirilen etikettir.(60 Gün eksikliklerin giderilmesi için zaman verilmektedir.)

Sarı Etiket

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etikettir.(120 gün eksikliklerin giderilmesi için zaman verilmektedir.)

Mavi Etiket

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için hafif kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etikettir.(Bir sonraki yıllık periyodik kontrol tarihine kadar 1 Yıl kullanım izni verilmektedir.)

Yeşil Etiket

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için hiçbir risk taşımayan uygun asansörlere iliştirilen etikettir. (Bir sonraki yıllık periyodik kontrol tarihine kadar 1 Yıl kullanım izni verilmektedir.)